Üniversitemize ait Enerji Verimliliği Strateji Raporu aşağıda sunulmaktadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ RAPORU

Üniversitemize ait Yıllık Enerji Tüketim Verileri aşağıda sunulmaktadır.

YILLIK ENERJİ TÜKETİM VERİLERİ

Binaların enerji tüketimlerinin ayrı ayrı hesaplanması, yapılardaki enerji verimliliğinin tespitini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik tedbirler alınmaktadır. Üniversite binalarına ait ilgili veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİNALARA GÖRE YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ