Başkanlığımız Kalite Birimi tarafından hazırlanmış olan dökümanlara ulaşmak için döküman ismine tıklayınız.
 

1. Organizasyon Şeması --- Organization Chart

2. Personel Tanımları

3. İş Akış Şemaları
     a. Arıza Onarım İş Akış Şeması
     b. Doğrudan Temin İş Akış Şeması
     c. Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İş Akış Şeması
     d. Gelen Evrak İş Akış Şeması
     e. Hakediş Düzenleme İş Akış Şeması
     f. İş Programı İş Akış Şeması
     g. Süre Uzatım İşlemleri İş Akış Şeması
     h. Yüklenici Sözleşme İş Akış Şeması
     i. Yüklenici Yer Teslimi İş Akış Şeması

4. Görev Tanımları ve Görevlendirmeler

5. Swot Analizi

6. Misyonumuz-Vizyonumuz

7. İş Talep Formu ve Yapım Tutanağı --- Faliure Report Form

8. Toplantı Tutanağı --- Meeting Report

9. Eğitim Tutanağı

10. Paydaş Analizi ve Paydaş Beklenti Formu --- Stakeholder Analysis

11. Risk Değerlendirme Formu

12. Vekalet Görev Dağılım Çizelgesi

13. Personelin Üst Amirini Değerlendirme Formu

14. Personele İlişkin Performans Değerlendirme Formu

15. Hizmet Standartları Tablosu

16. Hassas Görev Tespiti Formu

17. Demirbaş ve Sarf Malzeme Teslim Tutanağı

18. Bakım Onarım Kontrol Formu
     a. Chiller (Soğutma Ünitesi) Aylık Bakım ve Kontrol Formu
     b. Dalgıç Pompa ve Pis Su Pompaları Bakım ve Kontrol Formu
     c. İçme Suyu Hidroforları Aylık Bakım ve Kontrol Formu
     d. Kalorifer Kazanı ve Brülör Aylık Bakım ve Kontrol Formu
     e. Klima Santralleri Aylık Bakım ve Kontrol Formu Kampüs Geneli
     f. Mekanik Demirbaş ve Sarf Malzeme Teslim Tutanağı
     g. Yangın Dolabı Aylık Bakım ve Kontrol Formu
     h. Yangın ve Su Depoları Aylık Bakım ve Kontrol Formu

19. Harita ve Ölçüm Cihazları Kullanım Talimatnameleri
     a. Bosch Glm 100 C Lazer Metre Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     b. Leica Na720 Otomatik Nivo Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     c. Leica Ts09 Plus Total Station Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     d. South S82 Gnss Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     e. Testo 440- Co₂ Ve Lux Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     f. Testo 816 Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi

20. Elektrik Tesisatı Ölçüm ve Analiz Cihazları Kullanım Talimatnameleri
     a. Asansör Bakım Talimatnamesi
     b. Elektrik İşleri Bakım Onarım Talimatnamesi
     c. Güç Ölçüm Cihazı (Enerji Analizörü) Kullanım Talimatnamesi
     d. Jeneratör Bakım Talimatnamesi
     e. Kaçak Akim Koruma Rölesi Test Cihazı Kullanım Talimatnamesi
     f. Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Talimatnamesi
     g. Kompanzasyon Sistemi Bakım Talimatnamesi
     h. Topraklama Megeri Kullanım Talimatnamesi
     i. Trafo Merkezi İşletme Talimatnamesi
     j. Yangın Alarm Santrali Kullanım Talimatnamesi
     k. Zayıf Akım Kabloları Test Cihazı Kullanım Talimatnamesi

21. Mekanik Cihazları Kullanım Talimatnameleri
     a. Chiller İşletme Kullanım Talimatnamesi
     b. Gri Su Arıtma Kullanım Talimatnamesi
     c. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı Kullanım Talimatnamesi
     d. Modüler Klima Santrallari Teknık Özellıklerı ve Kullanma Talimatnamesi
     e. Kullanma Suyu Hidroforları Kullanım Talimatnamesi
     f. Yangın Dolapları ve Yangın Hidrantlarının Kullanılması Talimatnamesi
     g. Yangın Suyu Hidroforları Kullanım Talimatnamesi

22. Peyzaj Cihazları Kullanım Talimatnameleri
     a. Çim Biçme Motoru Kullanma Talimatnamesi
     b. Çim Tırpanı (Misina) Kullanım Talimatnamesi
     c. Hızar Motoru Kullanma ve Kullanım Talimatnamesi

23. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi

24. Enerji Verimliliği Stratejisi

25. Etkinlik Alanı Kontrol Formu 

26. Malzeme Sarf Listesi

27. Tutanak Formu

28. Teknik Rapor

29. Çalışan Öneri Formu

30.

31. Şikayet Formu

32. Düzeltici Önleyici Geliştirici Faliyet Raporu

33. Görev Devri Rapor Formu

34. Standart Dilekçeler

     a. Geçici Kabul Talebi Dilekçesi
     b. Kesin Kabul Talebi Dilekçesi
     c. Geçici Teminat Mektubu Adrese Talep Dilekçesi
     d. Geçici Teminat Mektubu İadesi Dilekçesi
     e. Kesin Teminat Mektubu İadesi Dilekçesi
     f. All Risk Sigortası Bildirimi Dilekçesi
     g. Hakediş Talebi Dilekçesi
     h. İş Programı Sunma Dilekçesi
     i. Teknik Personel Bildirimi Dilekçesi
     j. Süre Uzatım Talebi Dilekçesi
    k. Malzeme Seçim Dilekçesi
     l. Muayene Kabul Dilekçesi