124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi'nde Birimimizin Görevleri 'Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak ve kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek' olarak tanımlanmış olup aşağıdaki işleri de kapsamaktadır.

*Kampüs yerleşim planına göre çevre düzenleme çalışmalarının projelendirme ve uygulamalarının yaptırılması,

*Bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarının yaptırılması ve koordine edilmesi,

*Harita çalışmalarının yürütülmesi,

*İhale dosyalarının hazırlanması, yapım ve onarım ile ilgili ihalelerin yürütülmesi,

*İhale edilen işlerin teknik kontrollerinin yapılması, hakedişlerinin düzenlenmesi ve biten işlerin kabul işlemlerinin yürütülmesi,

*Mevcut binaların tadilat ve onarımları