Vizyonumuz
Üniversitemizin hedefleri, ilkeleri ve stratejik planları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek ve üniversitemizi, geleceğe en iyi, en doğru, en güvenilir, en çevreci ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için, gerekli fiziki altyapıyı üniversitemizin hizmetine hazır halde tutmaktır.

Misyonumuz
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişini sürdürebilmesi için ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurup dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek eldeki imkânları en verimli şekilde değerlendirme anlayışıyla Üniversitemizin üretkenliğine katkıda bulunma gayretindeyizdir.
Sorumlu olduğumuz alanlarda, Üniversitemizin bulunduğu tarihî binaların restorasyon işlemlerinin aslına uygun ve titizlikle yapılmasını sağlayarak tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkan Başkanlığımız, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı yeni yapıların, içinde bulunduğumuz tarihî dokuya uygun inşasını temin ederek bölgenin mimari çehresinin değişimine destek olmaktadır. 
Eğitim, öğretim araştırma ve uygulama hizmetleri ve toplumsal hizmetlerimizin kalitesini arttırmak, bunların kesintisiz ve nitelikli bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilmek için her türlü planlama, yatırım çalışmaları, teknik hizmet ile işletme ve bakım-onarım görevlerini hızlı ve ekonomik biçimde yürütmek, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak görevimizdir.